Opsætning af dit nye elektriske rullegardin

Opsætning af et elektrisk rullegardin tager så lidt som 15 minutter, bare hav dit rullegardin installeret og fjernbetjeningen ved hånden.

Har du allerede monteret din elektriske gardin?

Hvis du allerede har installeret din elektriske gardin i dit vindue, er det tid til at sætte det op. Hvis du ikke har installeret det endnu, så følg venligst vores monterings vejledning til elektriske gardiner.

Lad os kontrollere, at batteriet er fuldt opladet.

Note
Sørg for, at batteriet er fuldt opladet før opsætning af dine gardiner ved at tilslutte opladeren til motoren og sikre, at en konstant grøn LED lyser vises på motoren.
Motor LED farve Status
Solid Rød LED Oplader
Green LED blinker to gange hvert 10. sekund Opladningen er ved at være færdig
Solid Grøn LED Opladningen er fuldført
Tabel 1. Farvekode til opladning

Tid til at vække motoren!

For at beskytte dit gardin under transport, er motoren blevet sat i dvale tilstand, før installation skal du vække motoren ved at følge følgende instruktion;

  • Tryk på programmerings knappen på motor hovedet i 1 sekund, indtil gardinet jogger én gang, den jog bekræfter, at gardinet nu er vågen.
  • Hvis gardinet ikke vågner ved opladning.
Sådan oplader du batteriet
  • Oplad batteriet ved at tilslutte opladeren til motoren. (gardinet vil jogge én gang)
  • Under opladning vil motoren blinke grønt to gange hvert 10. sekund, og opladerens lys vil være rød.
  • Opladning vil tage op til 5 timer.
  • Når den er opladet, vil motoren vise en konstant grøn LED, og opladerens lys vil lyse grøn.
  • Følg farvekoden på Tabel 1

Betjening af gardinet

Gardinet ankommer ikke parret med nogen fjernbetjening, du har købt, men der vil være forud indstillede øvre og nedre stop for gardinerne. Du kan betjene gardinet, når du har parret den med fjernbetjeningen.

Tag et kig på 4-kanals RTS-fjernbetjenings diagrammet og bliv fortrolig

Sådan betjenes gardinet

1

For at skifte kanal skal du trykke på KANAL VÆLGEREN for at vælge den ønskede kanal. (Kanal indikator vil kort blive tændt).

2

Tryk kort på OP-knappen for at gå til den øvre stop.

3

Tryk kort på NED-knappen for at flytte til den nedre stop.

4

Tryk kort på STOP-knappen for at gå til den mellem liggende stop (favoritposition).

Justeringer af for programmeret motor

Hvis motoren ikke reagerer på fjernbetjeningen, skal motoren tilsluttes igen.
For at gøre dette gør sørg for at motoren er vågen, hold programknappen på motorhovedet nede i 2 jogs, tryk derefter på programmeringen knap på bagsiden af fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skulle nu være tilsluttet, og du kan fortsætte til programmering af motoren.

Parring af den første fjernbetjening

1

Brug KANAL VÆLGEREN til at vælge den ønskede kanal (kanalindikatoren lyser kort).

2

Når du vækker motoren, skal du med en kuglepen eller papir clips trykke på PROGRAM-knappen på fjernbetjeningen indtil gardinet jogger.

Parring af den anden fjernbetjening

Note
Når du parrer en fjernbetjening, skal du sikre dig, at du har valgt korrekte kanal, som du ønsker at betjene gardinet på.
1

Brug en papirclips eller pen, og hold knappen PROGRAM på den originale fjernbetjening nede i 1 sekund indtil gardinet jogger én gang.

2

Brug en papirclips eller pen, og tryk på PROGRAM-knappen på den nye fjernbetjening i 3 sekunder, indtil gardinet jogger én gang.
Ny fjernbetjening er nu tilføjet til hukommelsen og kan bruges til at betjene gardinet.

Tilføjelse af en kanal

Note
Du kan kun tilføje kanaler til 4-kanals fjernbetjeningen.
1

Vælg den ønskede kanal, du ønsker at duplikere, ved et øjeblik at trykke på KANAL VÆLGER knappen på flere kanals fjernbetjeningen.

2

Brug en papirclips eller pen til at trykke på og holde PROGRAM-knappen på fjernbetjeningen nede, indtil gardinet jogger enkelt gang.

3

Vælg den nye kanal, og tryk på PROGRAM-knappen på fjernbetjeningen, indtil gardinet jogger én gang. Yderligere (ny) kanal er nu tilføjet til motor hukommelsen og kan bruges til at betjene blind.

Sletning af en kanal

1

Brug en papirclips eller pen til at trykke på og holde PROGRAM-knappen på fjernbetjeningen nede, indtil gardinet jogger enkelt gang.

2

Vælg den ønskede kanal på fjernbetjeningen, der skal slettes.

3

Tryk på PROGRAM-knappen på fjernbetjeningen, indtil gardinet jogger én gang. Kanalen er nu slettet fra motor hukommelse og vil ikke betjene gardinet.

Justering af motorens omdrejnings retning

Note
Før du betjener fjernbetjeningen, skal du sikre dig, at den korrekte kanal er valgte.
1

Tryk på OP eller NED på fjernbetjeningen for at flytte gardiner væk fra ende grænserne.

2

Tryk på og hold OP- og NED-knapperne nede samtidigt, indtil gardient jogger.

3

Tryk på STOP-knappen, og hold den nede, indtil gardinet jogger, rotations retningen er nu vendt.

4

Tryk på OP-knappen for at kontrollere den nye rotations retning.

Justering af øvre stop

1

Tryk kort på OP-knappen. gardinet vil flytte til forud indstillet øvre stop.

2

Tryk på og hold OP- og NED-knappen nede, indtil gardinet jogger.

3

Tryk og hold OP- eller NED-knappen nede for at flytte gardinet til den nye øvre position.

4

For at bekræfte den nye position skal du trykke på STOP og holde den nede, indtil gardindet jogger. Den nye øvre stop er nu tilføjet til hukommelsen.

Adjusting lower limit

1

Tryk kort på NED-knappen. gardinet vil flytte til forud indstillet øvre stop.

2

Tryk på og hold OP- og NED-knappen nede, indtil gardinet jogger.

3

Tryk og hold OP- eller NED-knappen nede for at flytte gardinet til den nye lavere position.

4

For at bekræfte den nye position skal du trykke på STOP og holde den nede, indtil gardinet jogger. Den nye nedre stop er nu tilføjet til hukommelsen.

Indstilling af mellem stop (favoritposition)

Note
Den mellem liggende stop er valgfri og har ikke været det forudindstillet.
1

Flyt gardinet til den ønskede mellem stop ved hjælp af OP- eller NED-knapperne

2

Tryk kort på STOP-knappen for at stoppe ved den ønskede position.

3

Tryk og hold STOP-knappen nede, indtil gardinet jogger, mellem stop er nu gemt, og det grønne LED-lys blinker 5 gange.

Hastigheds justerings tilstand

1

Tryk på OP- eller NED-knappen på fjernbetjeningen for at flytte gardinet væk fra ende stoppene.

2

Tryk på og hold OP-, STOP- og NED-knapperne nede samtidigt, indtil gardinet jogger én gang.

3

gardinet vil jogge i 10 sekunders cyklusser, indtil den går i hastigheds justerings tilstand.

Note
For at øge eller mindske motor hastigheden skal du først gå ind i hastigheds justerings tilstand.

Forøgelse af motorhastigheden

1

Tryk og hold OP-knappen nede, indtil gardinet jogger, gentag efter behov. Den maksimale indstilling har været nået, når gardinet kortvarigt bevæger sig 3 gange i den ene retning og tre gange i den modsatte retning retning.

Reduktion af motor hastigheden

1

Tryk på og hold NED-knappen nede, indtil gardinet jogger, gentag efter behov. Minimums indstillingen har nået, når gardinet kortvarigt bevæger sig 3 gange i én retning og tre gange i modsatte retning.

Bekræfter nye hastigheds indstillinger

1

Tryk på STOP-knappen, og hold den nede, indtil gardinet kortvarigt rykker.

Gendan til fabriks indstillinger

1

Sådan slettes alle tidligere indstillinger: Brug en papirclips til at trykke på og holde knappen PROGRAM, som er placeret på toppen af motorhuset, indtil gardinet jogger 3 gange (ca. 12 sekunder).

*Alle fjernbetjeninger og grænser vil blive slettet fra motorhukommelsen. Motoren er nu nulstillet til fabrik mode.

Programmerings Instruktioner

Parring af en fjernbetjening med motoren

1

Når den uprogrammerede motor er blevet vækket, skal du vælge den ønskede kanal ved at trykke på KANAL VÆLGEREN fjernbetjening (kanalindikatoren lyser kortvarigt).

2

Tryk på og hold OP- og NED-knapperne på fjernbetjeningen nede samtidigt, indtil gardinet jogger.

3

Tryk på NED-knappen for at kontrollere den korrekte rotations retning. Hvis gardinet sænkes, spring trin 4 over og 5.

4

Hvis gardinet rejser sig, skal du trykke på STOP-knappen og holde den nede, indtil gardinet jogger.

5

Tryk på NED-knappen igen for at teste, at motor retningen er korrekt.

Indstilling af øvre og nedre stop

1

Tryk og hold OP-knappen nede for at flytte gardinet til den ønskede øvre stop. Juster om nødvendigt den øvre stop ved at bruge OP- eller NED-knapperne.

2

Tryk på STOP- og NED-knappen samtidigt, når gardinet begynder at bevæge sig, slip knappen. Den øvre stop er nu gemt, og den grønne LED vil blinke 5 gange. Gardinet vil fortsætte at rykke ned. Tryk på STOP-knappen for at stoppe gardinet ved den ønskede nedre stop.

3

Tryk og hold NED- eller OP-knappen nede for at flytte gardinet til den ønskede nedre stop.

4

Tryk på STOP- og OP-knappen samtidigt, når gardinet skal bevæge sig, slip knapperne. (gardinet vil automatisk flytte til den øvre stop). Den nedre stop er nu husket, og det grønne LED-lys blinker 5 gange. Tryk på STOP-knappen, og hold den nede, indtil gardinet jogger for at gemme stoppene.

Optagelse af fjernbetjeningen

1

Efter forud indstilling af ende grænserne, tryk kort på programmerings knappen på bagsiden af fjernbetjeningen. Motoren vil jogge, og LED-lyset vil blinke grønt 5 gange. Fjernbetjeningen er nu optaget.

Note
stoppene er forudindstillet, og fjernbetjeningen er programmeret gardinet kan nu betjenes.

Programmering af flere gardiner

Note
Forberedelse til transport - Hvis du transporterer gardiner anbefaler stærkt, at du sætter dem i dvaletilstand.
Vigtigt!
For at programmere gardiner individuelt vækkes motor op og programmer en motor ad gangen.
Hvis der programmeres mere end én motor på en flerkanals fjernbetjening, sørg for, at alle andre motorer er i dvaletilstand under programmering individuelle motorer.

Aktivering af midlertidig dvaletilstand

Tryk og hold programmerings knappen på motor hovedet nede, og gardinet vil jogge én gang, næste kort tryk på programmerings knappen igen, og motoren vil jogge to gange. LED'en blinker orange mens motoren er i midlertidig dvaletilstand.
Efter 15 minutter vil gardin jogge én gang og vil automatisk Vågn op.

Aktivering af lang dvaletilstand

Hold programmerings knappen på motor hovedet nede, motoren vil jogge én gang. Hold på fjernbetjeningen OP-, NED- og STOP-knapperne samtidigt, indtil gardinet jogger én gang. Det grønne lys blinker 5 gange.

Deaktiverer dvaletilstand

Tryk og hold programmerings knappen på motor hovedet nede i 1 sekund, gardinet vil jogge enkelt gang.

Kontroller, at fjernbetjeningen er parret med motor

Tryk på OP- eller NED-knappen på fjernbetjeningen, hvis gardinet bevæger sig, er fjernbetjeningen parret. Hvis gardinet bevæger sig ikke, følg parring af en fjernbetjenings instruktion.